Skolesamarbeid mot rus

Åpent foreldremøte mandag.

Med bakgrunn i flere hendelser den sist tide inviterer nå ungdomsskolene i kommunen og Malvik videregående skole til åpent møte med tema rus.

-Skolene har hatt en tett dialog seg i mellom etter vinterferien og dette møtet er en direkte konsekvens av det og av at det har vært noen hendelser med narkotika den siste tiden, sier rektor ved Hommelvik ungdomsskole  Kristel Linset

Åpent møte er mandag 14.mars kl 18:00 på Malvik videregående skole.

Politi og ungdomsråd

Der vil det bli gitt en orientering fra alle skolene om samarbeidet skolene i mellom.

– Politiet vil informere om nåsituasjonen og vil gi skolen og foreldrene videre råd om hvordan man skal forholde seg til og arbeide med denne problematikken.

– Leder for ungdområdet i Malvik vil representere ungdomsmiljøet, forteller Linset.

Fokus på forebygging

Skolene har i den siste tiden mottatt flere opplysninger om bruk av narkotiske stoffer, hovedsakelig hasj, i ungdomsmiljøet i Malvik.

Opplysninger om dette har blant annet kommet fra politiet, ungdommer, andre skoler i Malvik og media.

Skolen, i samarbeid med Foreldrenes Arbeids Utvalg (FAU), ønsker å sette teamet på dagsorden i litt større grad i en periode da de mener dette gir grunn til økt bekymring. Skolen vil igangsette noen ekstra tiltak og holdningsskapende arbeid rundt bruk av narkotiske stoffer:

  • Skolen er i dialog med politiet om å holde rusforebyggende foredrag for elever ved skolen.
  • Det er igangsatt samarbeid med andre enheter i Malvik kommune, Malvik videregående skole og forebyggende enhet i politiet.
  • Ansatte ved skolen er spesielt observante på hva som foregår ved skolen.

– Det er viktig at vi fortsetter det forebyggende arbeidet mot rus, sier rektor Kristel Linset ved Hommelvik ungdomsskole.