Stor kontrast, sier advokat

«Malvik kommune er fornøyde med at partene er i dialog» skrev kommunen på sine nettsider tirsdag 8.mars.

– Min klient opplever at det er sterk kontrast mellom det kommunen formidler gjennom pressemeldinger og på annen måte, og det løpet som kjøres i rettssaken, sier Line sin advokat Christian Lundin.

 

Christian Lundin er ny advokat for Line Sommer Hoel (foto: www.nesslundin.no)
Christian Lundin er ny advokat for Line Sommer Hoel (foto: www.nesslundin.no)

– Hun opplever at kommunen legger opp til en omkamp på spørsmål som er rettskraftig avgjort, og hun syns det er svært beklagelig at kommunen avviser å ville diskutere en løsning før det er gått flere måneder.

 

 

 

Tilleggsbelastning

– Det er en betydelig tilleggsbelastning for henne og hun har blitt svært syk som følge av de handlinger som kommunen er erstatningsansvarlig for, sier Lundin.

– Det stemmer dårlig med at kommunen gjennom pressemeldinger og på annen måte gir uttrykk for at kommunen er opptatt av å komme Hoel i møte og ønsker en rask og smidig avklaring.

Fornøyd med dialog

Svært syk

Line skriver i en melding til Malviknytt onsdag morgen at hun er i veldig dårlig form nå.

– Jeg hadde ikke godt av å skrive blogg tirsdag kveld, men var så ufattelig frustrert at jeg måtte ha det ut et sted, skriver Line Sommer Hoel i en kort melding.

– Signalene som blir sendt ut i meldingen på kommunens hjemmeside er direkte usanne . Dette gjør meg så opprørt, for denne dialogen har vært og er fremdeles ikkeeksisterende, skriver Line Sommer Hoel i sin blogg tirsdag.

Direkte løgn

– Det er helt ufattelig at rådmannen nå sier seg fornøyd med sakens utvikling, for det har ikke vært noen utvikling. Vi står fortsatt der vi sto etter anken ble trukket, det er ingen velvilje fra Malvik kommune om å hjelpe meg å overleve dette.

– Snarere et stadig økende press og ingen medmenneskelighet fra deres side.

– Det kommunen nå formidler er i beste fall usant, jeg vil kalle det løgn, skriver Line på bloggen «lillestoremeg.no»

Hennes advokat, Christian Lundin er bekymret på Line sine vegne.

– Min klient er svært dårlig og opplever kommunes behandling av saken – og manglende vilje til å diskutere en løsning – som en betydelig tilleggsbelastning som hun burde skånes for.