Muruvik Nærmiljøanlegg, andelsbrevskampanje

Muruvik Velforening har satt i gang en andelsbrevskampanje i forbindelse med Muruvik Nærmiljøanlegg og ny kunstgressbane.

Kunstgressbanen er en del av et større område hvor det er planlagt en BMX-bane, volleyballbane, ishockeybane og basketbane i tillegg til kunstgressbanen.

I Muruvikposten for februar 2016, skriver lederen at prosjektgruppa har jobbet meget godt og håper alle kjenner sin besøkelsestid og kjøper andeler.

Muruvik Velforening mener at kunstgressbanen vil gi Muruvik et løft som også vil være gunstig for grendahuset og de som skal selge tomter/bolig i Muruvik.

Bilde hentet fra Facebook siden til Muruvik vel.
Bilde hentet fra Facebook siden til Muruvik vel.

 

På velforreningens facebookside kan man se at det til nå, er solgt 25 andeler av 800.

Velforeningens håper aktiviteten omkring grendehuset bidrar positivt til bomiljøet i Muruvik, og planene for nærmiljøanlegget vil heve kvaliteten og bidra til et bredere tilbud til det økende antallet barn og unge i området.