Kommunen er fornøyd med at partene er i dialog

Malvik kommune skriver i dag på sine nettsider at kommunen nå er fornøyd med utviklingen i den såkalte «Line-saken». 

– Vi er fornøyd med at partene er i dialog,  sier rådmannen på kommunens hjemmeside, etter gjennomføring av rettsforberedende møte fredag 4.mars.

Ønsker å bli ferdig med saken

– Malvik kommune ønsker nå å bli ferdig med saken og sikre et riktig oppgjør. En forutsetning for dette er å få relevant og nødvendig fakta på bordet, skriver kommunen på sin nettside 8.mars.

Kommune skriver videre at deres advokat Bjørn Morten Brauti understreker, at det er kjøreregler for hvordan saken skal behandles.

– Retten har i sin kjennelse gitt Malvik kommune medhold i at motparten skal fremlegge opplysninger og dokumentasjon. Motparten ga i rettsmøtet på fredag ikke uttrykk for at de ønsker å bestride denne kjennelsen fra tingretten, skriver kommunen.

– Går alt etter planen, kan det ta en måneds tid å få fram all dokumentasjonen i saken, dette er avhengig av at motparten fremskaffer nødvendig og etterspurt dokumentasjon så raskt som mulig. Etter at dokumentene er lagt frem, oversendes de sakkyndig for gjennomgang, opplyser Malvik kommune.

Det har ikke lyktes oss å få kontakt med konstituert rådmann Randi Rasmussen i Malvik kommune, eller advokat for Line Sommer Hoel, Christian Lundin for kommentarer.