Har du lopper?

Vikhamar og Saksvik skolekorps trenger lopper

Vikhamar og Saksvik skolekorps arrangerer også i år loppemarked på Ytre Malvik Samfunnshus, og arrangementet går av stabelen den 9. og 10. april.

Loppene kan leveres på korpsrommet på YMS, mellom klokken 18:00 og 20:00, den 31. mars og den 7. april.

Vikhamar og Saksvik skolekorps i kan også hente lopper fredag 9.april.

Dette er den viktigste dugnaden vi arrangerer målt i inntekt, og når vi ikke får dirigentstøtte er det enda viktigere at vi får bra lopper og godt oppmøte, sier leder for Økonomi/dugnads- komité, Kerstin Leistad.