Taper 120.000

Lions Club i Malvik har mistet lisensen for å drive lotteri og pengespill.

Ikke sendt inn regnskap

Den lokale Lionsklubben har samarbeidet med MAX-bingo i Trondheim og av dette har Lions Club i Malvik hatt en årlig inntekt på ca 120.000 kroner.

Foreningen mistet sin godkjenning som lotteriverdig organisasjon etter at den ikke hadde sendt inn pliktig regnskapsskjema for 2014.

Foreningen skal ha blitt gjort skriftlig oppmerksom på dette av Lotteri- og stiftelsestilsynet via brev i februar og juni 2015. Vedtaket om tilbakekalling av godkjenning er datert 18.august 2015.

Intern svikt

Presidenten i Lions Club Malvik, Geir R. Larsen, har svart Lotteri- og stiftelsestilsynet i januar i år og skriver at foreningen ikke er kjent med å ha mottatt brevene det siktes til.

– Det er nok en intern svikt i våre rutiner som er skyld i dette. Vi har skifte av styre på sommeren og det er nok i den forbindelse at dette ikke er fanget opp av oss, sier Geir R. Larsen.

– Konsekvensen av dette er at det blir mindre penger til fordeling lokalt.

Lions Club Malvik har ikke fått mehold i sin klage hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Vi kan søke på nytt om godkjenning etter 1.april, men vi vet ikke om når og om vi eventuelt får tilbake godkjennelsen, sier Geir R. Larsen.