Politiske møter – uke 10

Utvalg for oppvekst og kultur

Møtet avholdes i Kjerraten, Bruket Kulturhus torsdag, den 10.03.2016 klokken 08:30.

Saker til behandling

  • Kvalitet i Malvik-barnehagene
  • Mostadmark barnehage
  • Oppfølging av vedtak om å styrke helsesøstertjenesten
  • Søknad om støtte til arrangement

Kjøreplan og øvrig agenda:

  • 08:30 Arbeidsmøte med styrere kommunale barnehager. Kvalitet i barnehagen.
  • 11:00 Lunsj
  • 12:00 Befaring Hommelvik skole, deretter behandling saker.

Orienteringssaker:

  • Handlingsplan mobbing og andre krenkelser. Prosessplan.
  • Rusforebyggende arbeid

Her kan du lese saksdokumentene.

Ungdomsrådet

Etter planen skal det avholdes møte i Ungdomsrådet torsdag, den 11.03.2016

Malvik ungdomsråd skal fremme ungdommenes interesser og tale deres sak i Malvik kommune.
Rådet skal gi politikerne i Malvik kommune råd om behandling av saker som angår ungdom, og har talerett i kommunestyret og i de faglige hovedutvalgene.

Her kan du lese om Ungdomsrådet i Malvik kommune.