Jubel for veisatsning

Når selskapet Nye Veier AS la fram sine planer  for vegutbygging sist uke var E6 gjennom Malvik kommune ett av prosjektene det blir satset på nå.

– Dette er svært gunstig i forhold til de næringsarealene som nå er klare til å bygges ut langs E6 på Sveberg, sier daglig leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) avdeling Malvik, Kaare Hagerup.

– Denne typen infrastruktur er viktig for etableringen av næring og kommer nå på et gunstig tidspunkt. Vegutbyggingen og næringsetableringen i området henger nøye sammen.

– Det ligger an til å bli en bonanza og et klondyke i Malvik når utvidelsen av E6 kommer, sier en optimistisk Kaare Hagerup i NiT avdeling Malvik.

Tre traseer

Nye Veier AS er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier.

De har nå gjort sin første prioritering av strekninger. Prioriteringene er basert på:

  • hvor lønnsomme veistrekningene er for samfunnet
  • ulykkesbelastningen på strekningene
  • muligheten for helhetlig utbygging av lange strekninger
  • hvor klare strekningene er til å bygges ut
  • EU-krav som for eksempel krav til sikkerhet i tunneler
  • i hvilken grad prosjektene bidrar til mernytte for lokalsamfunnene

 

I utbyggingsprosjektet E6 Trøndelag skal det totalt bygges 115 kilometer vei med et estimert kostnadsoverslag på 26 milliarder kroner og består av tre strekninger;

Strekningen Ulsberg – Melhus på 70 km, hvor det pågår regulering av deler av strekningen.

Strekningen Ranheim – Værnes på 23 km, hvor reguleringsplanen har vært på høring.

Strekningen Kvithammar – Åsen på 22 km, hvor kommunedelplan er vedtatt.