Fra jernvare til bil

Da han la ned jernvarebutikken på Vikhammer skulle Øyvind Sandaune egentlig starte egen virksomhet innenfor bilbransjen. Slik ble det ikke.

Denne uka startet han i ny jobb hos Autosenteret på Vikhammer der han skal drive med kundemottak og oppfølging.

– Jeg ble kontaktet av Autosenteret med ett jobbtilbud som var fristende, forteller Øyvind som eter den første uken på jobb, trives som en av tre i kundemottaket ved Autosenteret på Vikhammer.

– Bil har vært hobbyen min hele livet og jeg hadde planer om å etablere meg i bil-bransjen etter opphøret av jernvarebutikken. Men så kom jeg aldri helt i gang med planene min og nå føles det like greit å være en av de over 20 ansatte her på huset, forteller Øyvind Sandaune.

Autosenteret på Vikhammer hadde i fjor en omsetning på 80 millioner.