Fikk nei til avtale om praksisplasser

Malvik kommune har sagt nei til å inngå en samarbeidsavtale med Malvik Videregående Skole om praksisplasser for elever ved VG1 Helse og oppvekstfag og VG2 Helsefagarbeider.

Avtalen som ble foreslått for Malvik kommune forpliktet partene til i fellesskap å utvikle gode praksisplasser for elever på helse- og oppvekstfag i Malvik kommune.

Kommunen sa nei

– På grunn av omstillingen innen Helse- og velferdsområdet i løpet av året 2016, kan dessverre ikke Malvik kommune inngå en forpliktende avtale om et definert antall praksiselever på VG1 og VG2.

– Vi ber derfor om at Malvik vgs tar kontakt, som før, med virksomhetslederne for å vurdere hvor mange elever det er kapasitet til å motta for hver praksisperiode, skriver Malvik kommune i sitt svar til Malvik videregående skole.

Praksisplasser gir bedre læring

Malvik Videregående Skole mener at en slik praksisplass vil gi elevene bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg og at det kan åpnes for å dra nytte av partenes kompetanse gjennom personalutveksling, for eksempel gjennom hospitering.

I avtalen er det beskrevet at et av formålene, er at dette kan være en fin måte for arbeidsplassene til å rekruttere fremtidige lærlinger og arbeidstakere.

Kun femten elever

Malvik VGS har ca 15 elevplasser på VG1. Det var ønskelig at Malvik kommune stilte seg tilgjengelig for en ukes sammenhengende praksis i løpet av skoleåret for disse elevene.

Malvik VGS har også ca 15 elevplasser på VG2 Helsefagarbeider og det var ønskelig at Malvik kommune stiller seg tilgjengelig for relevant praksis også for disse elevene.  Omfanget for disse elevene ville dreid seg om 30 dager i løpet av skoleåret.

Det villet blitt inngått avtaler direkte mellom skolen (faglærere) og sykehjem, SFO, barnehage e.l. Faglærere har vært ansvarlig for vurderingsarbeidet i skole og bedrift, i samarbeid med kontaktperson på arbeidsplassen. Det har vært ansvarlig lærer på skolen som har utført veilederfunksjonen opp imot kontaktperson på arbeidsplassen og elever i praksis.