Hverken faglig eller økonomisk forsvarlig

Mostadmark barnehage stenges

Etter barnehageopptaket 2016 er klart går rådmannen nå inn for at barnehagen i Mostadmark avvikles. Alle barn og ansatte flyttes til Sandfjæra barnehage når denne er i drift høst 2016.Det siste barnehageopptaket viste at det er 5 barn (4,8 helplasser) i Mostadmark barnehage. En ny søker er født i 2015. Alle barna er 1-3 år og ett av de bor i Selbu kommune.

– Det er verken faglig eller økonomisk forsvarlig å fortsette drift på dette grunnlaget, og rådmannen anbefaler derfor at barn og ansatte flyttes over til Sandfjæra barnehage når den er i drift høsten 2016, heter det i instillingen før møte i Utvalg for oppvekst og kultur 10.mars.

– De minste barnehagene i Malvik kommune er familiebarnehager, med dobbel gruppe (10 plasser). Dette gir en bemanning på 2 årsverk, og for å sikre forsvarlig drift anses dette som minimum antall barn.

Videre innstiller rådmannen på at leieavtale med Malvik Kirkelige fellesråd sies opp.

I følge vedtak i Kommunestyret 14.desember 15 behandles spørsmålet om nedleggelse av Mostadmark barnehage til en ser antallet nye søkere 1. mars 2016.

Saken skal behandles i Utvalg for oppvekst og kultur 10.mars og deretter i Formannskapet.