Vil gi kr 25.000,- i kommunal støtte

Malvik kommune har mottatt søknader fra St Olavsloppet, stafetten mellom Östersund og Trondheim, og fra Arbeiderfestivalen i Hommelvik.Begge disse arrangementene har vært tildelt støtte fra Malvik kommune i alle de årene de har vært arrangert.

– Dette er tidligere behandlet administrativt, men med bakgrunn i siste års innsparinger og tilbakeholdt støtte til frivillige lag og organisasjoner i 2015, ønsker rådmannen en politisk behandling av en eventuell tildeling, skriver rådmannen i sin innstilling til politikerne i Utvalg for Oppvekst og kultur som skal avgjøre dette i møte 10.mars.

St.Olavsloppet

– St Olavsloppet har vært arrangert siden 1988 og mange tusen løpere har passert gjennom Malvik og innom vekslingene på Vikhammer og i Hommelvik. Løpet hadde deltakerrekord i 2015 med godt over 6000 løpere i aksjon. St Olavsloppet samarbeider med lokale arrangører, og i Malvik er det Hommelvik IL og Malvik IL som har ansvar for løypa og vekslinger i Malvik. St Olavsloppet har de senere år mottatt et tilskudd på kr. 15.000 fra Malvik kommune, bortsett fra i 2015 tilskuddet ble redusert til kr. 10.000 grunnet generelle innsparinger, heter det i rådmannens vurdering.

Arbeiderfestivalen

– Arbeiderfestivalen i Hommelvik har vært arrangert siden 2004 og har i alle år vist et innholdsrikt og godt kvalitetsmessig program. Arbeiderfestivalen er en politisk kulturfestival og har igjennom sin parole «Inn i din tid» som formål å synliggjøre arbeiderbevegelsens historie og kultur med lokalt utgangspunkt. De lokale museene og skolene er involvert, det samme med lokalt forenings- og næringsliv. Malvik kommunes Johan Nygaardsvold museum har en sentral plass i arrangementet. Arbeiderfestivalen har de senere år mottatt en støtte på kr. 15.000 fra Malvik kommune.

Rådmannen innstiller på at St Olavsloppet støttes med kr. 10.000, og Arbeiderfestivalen i Hommelvik med kr. 15.000 for 2016.

Spørsmålet om økonomisk støtte skal avgjøres i Utvalg for oppvekst og kultur torsdag 10.mars.

Hele innstillingen i saken kan du lese her.