LINE-saken: kommunen fikk medhold

Sør-Trøndealg gir i en kjennelse av 24.februar, Malvik kommune medhold i at de dokumenter kommunen har etterspurt fra tiden før Line Sommer Hoel (bildet) begynte på Vikhammer ungdomsskole skal fremskaffes og legges til grunn ved erstatningsutmålingen.

Krever dokumentasjon

I rettens kjennelse heter det at slik retten vurderer saken er det ikke rettskraftig avgjort at det kun er mobbingen på ungdomsskolen som er relevante årsakskriterier ved erstatningsutmålingen.

Kravet om fremlegging av dokumenter beskrives i kjennelsen som svært vidt og omfatter:

  • Fullstendig journal med all dokumentasjon fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
  • Fullstendig journal med all dokumentasjon fra fastleger Line Sommer Hoel har benyttet.
  • Fullstendig journal fra legevakt for Malvik, Melhus, Klæbu og Trondheim.
  • Fullstendig journal fra helsestasjoner Line Sommer Hoel har benyttet.
  • Fullstendig journal fra eventuelle psykologer/psykologspesialister/psykiatere Line Sommer Hoel har vært til undersøkelse hos (andre steder enn i strekpunktene ovenfor)
  • Det vedlegg foreldrene til Line Sommer Hoel skrev til lege Folkvord i forbindelse med henvisning til BUP i desember 2002.

Sakkyndig

Sør-Trøndelag tingrett skriver i sin kjennelse at årsaksvurderingen mellom mobbingen og og Line sin situasjon i dag er rettskraftig avgjort. Årsaksvurderingen mellom skaden og flere tapsposter hører under utmålingen og gjenstår til behandling i retten. Det er også ønskelig å få en vurdering av medisinsk invaliditet, når eventuelt denne oppstod og hvor stor del av den som skyldes mobbing ved Vikhammer ungdomsskole.

Begge parter har inngitt forslag til mandat og aktuelle sakkyndige. Retten vil i løpet av få dager oversende forslag til mandat med kort frist for advokatene å kommentere. Det arbeides samtidig med å finne kvalifisert medisins sakkyndig.

Retten gjør oppmerksom på at det er Malvik kommune som begjært oppnevning av sakkyndig og som således i utgangspunktet er ansvarlig for sakkyndigkostnaden i følge rettsgebyrloven.

Forberedende rettsmøte i Sør-Trøndelag tingrett var opprinnelig berammet til fredag 26. februar. På grunn av saksøkers skifte av advokat, er møtet flyttet til fredag 4. mars. I møtet planlegger domstolen og advokatene videre saksbehandling.

Her kan du lese hva Malvik kommune skriver om saken på nett.