Årsavgift 2016

Fra 1. januar 2016 overtok Skatteetaten ansvaret for årsavgift og andre avgifter fra Tollvesenet.

Alle som eier et registrert kjøretøy under 7 500 kilo, må betale årsavgift. Faktura for årsavgiften sendes til dem som eide kjøretøy 1. januar samme år.

Fakturaen sendes ut i februar hvert år og forfallsdato for årsavgiften er 21. mars.

Årsavgift på de ulike typer kjøretøy:

  • Bil under 7500 kg har en årsavgift på 3 135 kroner.
  • Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter har en årsavgift på 3 655 kroner.
  • Motorsykkel har en årsavgift på 1 920 kroner.
  • Elbil, veteranbil, moped, traktor og taxi (med hovedløyve) med flere har en årsavgift på 445 kroner.

Det er ikke mulig å få betalingsutsettelse for årsavgiften og skatteetaten opplyser om at du må betale, selv om du ikke mottar faktura.

Hvis du ikke har mottatt faktura, kan du benytte denne linken for å finne ut hvilket kontonummer og KID nummer du skal benytte.