Vil du bli meddommer?

Malvik kommunestyre skal innen 1. juli velge nye meddommere til Sør-Trøndelag tingrett, meddommere/lagrettemedlemmer til Frostating lagmannsrett og meddommere til Sør-Trøndelag jordskifterett.

En meddommer er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Malvik kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. De som velges skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for legitimert tap.

Kommunen oppfordrer innbyggere til å foreslå kandidater. Er dette noe du kunne tenkt deg, eller vet om noen som villet passe til oppgaven, kan du sende forslag på e-post eller som brev til kommunen innen 28.3.2016.

Her kan du lese mer om det å være meddommer.