Sju nye foretak i februar

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at det i Malvik ble etablert sju nye foretak i årets første måned. Seks er registrert som aksjeselskap og et enkeltpersonforetak.

Spar Auto AS 

Spar Auto AS ble registrert den, 01.02.2016 og daglig leder er Øyvind Sandaune. Firmaet skal drive kjøp og salg av motorkjøretøyer og varepartier innen samme virksomhet og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Blooms AS

Blooms AS ble registrert den, 02.02.2016 og daglig leder er Astri Sigrunn Steinnes Jensen. Firmaet skal drive butikkhandel med blomster, gaver, interiør og andre produkter somnaturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper
med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte
gjøre seg interessert i andre foretagender.

Sverberg Kaffe & Mat AS

Sverberg Kaffe & Mat AS ble registrert den, 17.02.2016 og daglig leder er  Alan Ahmed Mustafa. Firmaet skal drive drift av kafe, restaurant og det som naturlig hører in under dette.

Wallace Invest AS

Wallace Invest AS ble registrert den, 18.02.2016 og styreleder er Villiam Ovesen. Firmaet skal drive investeringer i aksjer og eierandeler.

Malvik Kattehotell AS

Malvik Kattehotell AS ble registrert den, 22.02.2016 og daglig leder er Frode Løvås. Firmaet skal drive hotell, overnatting og pass av kjæledyr.

Vikhammer Jernvare AS

Vikhammer Jernvare AS ble registrert den, 22.02.2016 og daglig leder Lene Stenfjell. Firmaet skal drive kjøp og salg av maling, verktøy, jervarer og byggevarer, samt ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre selskaper eller tilhørende virksomhet.

Silje S Negledesign 

Silje S Negledesign ble registrert den, 24.02.2016 og innehaver er Silje Schanke. Firmaet skal drive med negledesign.

 

Dette er en liten nedgang fra februar 2015, da det var 11 registreringer av nye bedrifter. Totalt i 2015  var det 58 nyregistreringer og hittil i år har det vært 14 registreringer i Brønnøysundregistrene.Silje S Negledesign Silje Schanke ble registrert den, 24.02.2016