Populær næringskonferanse

Torsdag 3.mars er det klart for Næringsforeningen i Trondheimsregionens næringskonferansen i Malvik. Konferansen har blitt godt mottatt i det lokale næringslivet.  

– Vi nærmer oss 70 påmeldte av 80 plasser, forteller Kaare Hagerup.

– Det er tydelig at det er stor interesse for dette arrangementet som i år omfatter svært relevante innlegg knyttet til næringsutvikling i kommunen.

– Vi ønsker at flere bedrifter lokalt kommer til konferansen, da dette er en viktig møteplass for lokalt og regionalt næringsliv, sier Hagerup.

Omfattende program

Hovedfokus under konferansen vil være på næringsarealene i Malvik.

– Ny eier av «Kjeldsbergtomta» på Sveberg, og Sveberg Handel og Næringspark kommer og redegjør for sine tanker omkring utvikling av næringsarealene som utgjør nærmere 400 dekar.

– Konsulentselskapet Proneo redegjør for sin utredning av store deler av private og offentlige prosjekt i aksen Ranheim – Stjørdal.

– I tillegg kommer lokale suksessbedrifter og presenterer sine virksomheter, sier Kaare Hagerup i NiT.

Program:

11:00:   Registrering, mingling og lunsj  

11:50:   Velkommen og informasjon om dagen
              ved daglig leder NiT Malvik Kaare Hagerup  

12:00:   Ny næringssjef og ordfører i Malvik redegjør for status næringslivet i Malvik og arbeidet med næringsutvikling framover
              ved næringssjef Malvik Ole Christian Iversen og ordfører i Malvik Ingrid Aune

12:20:   News on Request presenterer selskapet og viser prisbelønt (Cannes) produksjon 
             ved producer/chairman Trond Eliassen 

12:50:   Pause  

13:00:   Planer og visjoner for «Kjeldsbergtomta» på Sveberg 
            

13:30:   Status og planer for Sveberg Handel – og Næringspark 
             ved daglig leder Olav Løvseth 

14:00:   Status og muligheter Trondheim – Stjørdal innen IKAP2 
             ved prosjektleder Svein Ivar Larsen

14:40:   Pause 

14:50:   «Fra høl til attraktivt bosted i Hommelvik» 
             ved daglig leder i Hommelvik Sjøside Oddstein Rygg

15:30:   Avslutning og oppsummering 
             ved fagrådsleder NiT Malvik Olav Løvseth