38 år i kommunen har satt sitt preg

Under kommunestyret i går den 29. februar, var det tid for å markere at rådmann Kristian Rolstad nå har valgt å pensjonere seg.

Rolstad har vært rådmann i Malvik kommune siden 2007, men har 38 år bak seg i Malvik kommune.

Ordfører Ingrid J. Aune holdt på vegne av kommunestyret en takketale til Rolstad.

Foto: Privat
Foto: Privat

Ordføreren uttrykket at Kristian Rolstad er en kunnskapsrik mann, en mann som utviser en stor grad av tillit til dem rundt seg og en mann som ser enkeltmennesker og som er støttende.

Ordføreren påpekte, at alt før hun var påtenkt, i 1978 var Kristian Rolstad Sykepleiesjef i Malvik kommunen. I 1983 ble han bestyrer ved Malvik Sykehjem.

 

 

Han hadde i tiden frem til han ble rådmann i Malvik kommune ulike stillinger innen helse, sosial og personal.

Ordfører Ingrid J. Aune mente alle i kommunestyresalen og at alle innbyggerne vet hvem han er, og at Rolstad ville etterlate seg et tomrom.

Ordfører Ingrid J. Aune overleverte Kristian Rolstad et fat i keramikk, laget av kunstneren Trine Fredsdatter Lerfald og en blomsterdekorasjon.

Kristian Rolstad sa at dette var en spesiell dag og at 38 år hadde satt sitt preg. Han syntes mye hadde skjedd i kommunen. For eksempel var det i 1978 om lag 7800 innbyggere i kommunen og hjemmesykepleien hadde bare 5 årsverk.

Kristian Rolstad føler seg privilegert, men legger til at det siste ett og et halvt året hadde vært spesielt utfordrende som rådmann i Malvik kommune.

Kristian Rolstad avsluttet sin tale med å si at han syntes det er viktig at kommunenes verdier blir like godt forankret hos politikerne, som det er i organisasjonen.

Før det ble kaffe og kaker, takket Kristian Rolstad for fine år, takker for seg og ønsket alle sammen lykke til videre.