Siste frist for søknad om opptak til barnehage – idag

I dag er det søknadsfrist for samordnet hovedopptak i barnehage 2016. Alle som har søkt endring av type plass, overflytting, eller ny plass før 31.12.15 må søke på nytt.

Samordnet hovedopptak blir foretatt hver vår. Plass i de kommunale barnehagene kan bare gis til barn bosatt i Malvik, eller til de som flytter til Malvik innen 01.08.
Ny adresse i Malvik må da opplyses i søknaden. Suppleringsopptak til plasser som blir ledige etter hovedopptaket skjer gjennom hele året.
Søknad om overflytting/endring av type plass kan kun skje etter oppstart i barnehage. Vedtektene har ikke bestemmelser som tilsier at overføring til annen barnehage skal prioriteres framfor opptakskriteriene nedfelt i vedtektene.
Endring av plass kan bare skje dersom det er ledig kapasitet i barnehagen eller at nytt barn kan tas inn der det blir ledig kapasitet.
Her er link til elektronisk søknadsskjema.