Kobler inn helsetilsynet i «Line-saken»

Organisasjonen ATROP har henvend seg til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hvor de nå etterspør behovet for et overordnet tilsyn ved Malvik kommune.

Jorun Marie Kveldro som er leder for organisasjonen og psykoterapeut sier i en kommentar at de også har send samme henvendelse til leder og nestleder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik.

– Vi sender saken til flere slik at ingen kan komme i ettertid og si at de ikke visste noe om den, sier Kveldro.

Hun forventer at de statlige organene svarer på henvendelsen, men er mer usikker når det gjelder politikerne.

– Saken er så faglig uforsvarlig at vi må ta saken dit vi kan, selv om dette er spørsmål Malvik kommune burde ha stilt seg selv.

Spørsmålene ATROP har reist er:

1. Mener Fylkesmannen og Helsetilsynet at Malvik kommune har forvaltet grunnleggende menneskerettigheter, etikk og moral i møte med Line Sommer Hoel og denne saken?

2. Mener Fylkesmannen og Helsetilsynet at Malvik Kommune har ivaretatt lov om psykisk helsevern på en faglig forsvarlig og god måte?

3. Mener Fylkesmannen og Helsetilsynet at Malvik kommune har ivaretatt mellommenneskelige hensyn, personvern, rettssikkerhet, retten til personlig frihet og menneskeverd i denne saken?

Har fulgt saken lenge

Organisasjonen ATROP har over en lang periode fulgt saken mot Line Sommer Hoel som fikk medhold i sin sak mot Malvik kommune. Trøndelag tingrett slo fast at hennes problemer henger sammen med mobbing og voldtekt som hun ble utsatt for som elev ved Vikhammer ungdomsskole.

De skriver i sitt brev til Helsetilsynet og Fylkesmannen at Line Sommer Hoel har utviklet alvorlig anorexia pga denne saken.

– Anorexia er en spiseforstyrrelse kjennetegnet ved en vegring mot å opprettholde en sunn kroppsvekt, og en tvangspreget frykt for å gå opp i vekt på grunn av et forvrengt selvbilde. Anorexia er en alvorlig psykisk lidelse som ofte er ledsaget av andre lidelser, og har høyest dødelighet av alle psykiske lidelser.

– Tilstanden er klassifisert som en psykisk lidelse i det offisielle diagnosesystemet. For Line Sommer Hoel er hennes sykdom det eneste hun opplever å ha kontroll over, skriver ATROP i brevet.

Er rystet

Organisasjonen ATROP har fulgt denne saken tett gjennom sosiale medier, og via Line Sommer Hoels egen bloggside.

– Vi er svært rystet over det vi leser, og stiller en rekke spørsmål ved hvordan Malvik kommune behandler sine innbyggere, skriver ATROP i sitt brev.

– Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er en landsdekkende brukerorganisasjon og vi engasjerer oss i de saker hvor vi oppfatter at mennesker blir grovt forsømt, urettmessig behandlet og trakassert av offentlige system, deriblant kommuner.

– ATROP er av den oppfatning at Malvik kommune fortsatt driver med psykisk trakassering av Line Sommer Hoel. Denne saken må komme til en snarlig avklaring om ikke så frykter vi for Line Sommer Hoels liv.

– Vi ber Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Helsetilsynet sette seg inn i saken og vurdere om det er behov for å opprette tilsynssak mot Malvik kommune. Vi er bekymret for konsekvensene av de skadelige ringvirkningene denne saken kan få for barn og unge i Malvik Kommune.

– En av konsekvensen kan blir at barn og unge i denne og nabokommunene ikke tør å si ifra når urett blir begått. Mobbing og trakassering skal det være null toleranse for i Norge, skriver ATROP i sitt brev.

Hele brevet kan leses her Fylkesmannen og Helsetilsynet LSH16