Suksess for andelsgård

I januar etablerte Vikhammer andelsgård seg i Malvik utenfor Trondheim. Olav Vikhammer tok initiativ og Elisabeth Sagfjæra Vaagland er styreleder.

Liker du kortreist økologisk mat og å stikke hendene i jorda så kan et medlemskap i Vikhammer andelsgård være noe for deg. Vikhammer andelsgård inviterer til oppstartsmøte kl 11:00 i morgen, lørdag den 5. mars. På oppstartsmøtet vil det bli gitt informasjon om planene, tegning av medlemskap, og omvisning på Vikhammer gård.

Vikhammer andelsgård skal arrangeres som et samvirke, eid av alle andelshavere. Alle som ønsker, kan i prinsippet bli andelshaver. Medlemmene betaler egenandeler for å være med å leie jorda. De må bidra på andelsgården minst seks timer hvert år.

Bli med og skap gården

Flere og flere blir medlem av andelsgårder, for å pleie jorda, så og høste egne grønnsaker.

Hvis du vil bli medlem i Vikhammer andelsgård, er det laget en påmeldingsliste som interesserte kan melde seg på. Til nå er det 90 stykker som har meldt seg på og det er satt et tak på 180 medlemmer første år.

Det koster kr 1000,- å bli medlem, dette andelsinnskuddet betales ved inngåelse av medlemskap og er en engangsbetaling. For å finansiere driften hvert år fastsettes en årlig medlemskontingent pr andelshaver. Denne vil variere noe fra år til år.

Medlemskontingent i 2016 er kr 2800,- pr voksen andel. Medlemskontingent for barn 7-14 år er 50 % av en voksen andel, altså kr 1.400,-. For barn betales kun medlemskontingent, de slipper altså andelsinnskuddet.

Her finner du et uforpliktende påmeldingsskjema hvis du er interessert i medlemskap i Vikhammer andelsgård.