Slutt på lørdagsposten

Den siste lørdagen i februar blir den siste med postomdeling på lørdag opplyser Posten. Nå blir det kun post fem dager i uken.

Denne «milepælen» i posthistorien, og er et resultat av at det ikke nok post. Det var i fjor at beslutningen  om å  kutte ut postlevering på lørdager ble tatt.

Fortsatt lørdagsaviser

Brevene kommer nå i postkassen på mandag i stedet for lørdag, mens avisomdeling på lørdager videreføres i en overgangsperiode.

I følge posten.no fortsetter Posten med lørdagsdistribusjon av aviser som er innlevert lokalt og regionalt.

Fra og med 1. mars vil aviser som skal distribueres over hele landet, vanligvis ikke være fremme hos abonnentene før mandag.

I følge Posten Norge har brevmengden blitt halvert siden 1999. Nå leveres det ut 800-900 millioner brev i året, mens det i 1999 var i underkant av 2 milliarder brev. Hovedgrunnen er nok digitaliseringen, og posten har sett et stort behov for å tilpasse seg den utviklingen.

I fjor kom det en ny postlov, der plikten om seks dagers postomdeling ble fjernet.  I følge Posten vil innsparingen ved å ikke ha postutlevering på lørdag være 400 millioner årlig.

Postkasser tømmes ikke

Postens postkasser som står plassert rundt omkring, der du kan levere brev, vil heretter ikke bli tømt på lørdager. Landets postkontorer og Post i butikk vil fremdeles holde åpent, som i dag. Så du kan fortsatt hente og levere pakker.