Sandaune søker permisjon

Fylkestingsmedlem Lill Harriet Sandaune (FrP) rykket i desember inn som fast representant på Stortinget, som følge av partikollega Per Sandberg sin inntreden i Regjeringen.Sandaune søkte om fritak fra verv som medlem av fylkesutvalget fra 1.januar, noe fylkestinget innvilget.

Nå har Sandaune sendt inn søknad om permisjon også fra verv som fylkestingsmedlem, komitemedlem og andre fylkeskommunale verv hun er oppnevnt til i inneværende valgperiode.

Fikk kritikk fra ordfører

Snaue åtte uker etter valg av nytt Formannskap i Malvik fikk Lill Harriet Sandaune brev fra ordfører Ingrid J. Aune (AP) i Malvik etter at hun hadde meldt forfall til tre av fire formannskapsmøter.

«Jeg foreslår at vi tar en prat om hvordan dette skal fungere framover – du har tidligere signalisert at du ønsker at vi skal se på om vi kan legge formannskapsmøter på andre dager enn på tirsdager slik at du unngår kollisjon med møter i fylkesutvalget. Nå registrerer jeg at du også kommer med forfall til formannskapsmøtet (budsjettmøtet) på grunn av et komitemøte i fylkeskommunen. Da begynner det å bli vanskelig.», skrev Ingrid J. Aune i brevet til Sandaune i fjor høst.

Les hele saken Har meldt for mye forfall her

Loven åpner for fritak

Kommuneloven åpner for at det kan innvilges fritak fra folkevalgte organer for en kortere eller lengre periode. Det er i kommunelovens kommentarer pekt på at det eksempelvis ved rikspolitiske verv er grunn til å praktisere kommunelovens §16.3, slik at nytt medlem rykker inn som fast fylkestings- og komitemedlem og fungerer som et «settemedlem» inntil vedkommende som har permisjon er tilbake. Inntredende medlem må da tre ut av dette vervet dersom den faste representanten kommer tilbake før fylkesvalgperioden er over. Dersom fylkestinget innvilger søknaden om permisjon skal varamedlem fra vedkommende gruppe tre inn som fast medlem, i den rekkefølge de er valgt. Dette innebærer at øverste varamedlem på Frp sin liste rykker opp som fast medlem av fylkestinget i den perioden Sandaune har permisjon.

Gjelder flere verv

I tillegg til Fylkestinget sitter Sandaune fylkestinget og som fast medlem i komite for opplæring og tannhelse.

Øvrige fylkeskommunale verv Fylkestinget har videre oppnevnt Lill Harriet Sandaune til følgende verv:

 • Fylkesvalgstyret
 • Komite for opplæring og tannhelse
 • UFFA
 • Fylkeskommunens klagenemnd
 • Klagenemnd opplæring
 • Trøndelagsrådet
 • Regionrådet for fjellregionen
 • Rådet for Stiftelsen Falstadsenteret – vara
 • Stiftelsen Aunøya – styret
 • Trafikksikkerhetsutvalget
 • Skoleutvalg Charlottenlund – vara
 • Skoleutvalg Frøya – medlem
 • Skoleutvalg Malvik – vara
 • Trondheim fagskole – styret, vara
 • Lukas videregående – styret, vara
 • KS Fylkesmøte

På bakgrunn av ovenstående skal fylkestinget behandle søknad om permisjon fra fylkeskommunale verv fra Lill Harriet Sandaune. Dersom permisjon innvilges trer 1. vara på partiets fylkestingsliste inn som fast medlem i fylkestinget i permisjonsperioden. Dersom vedkommende ikke skal gå inn i Sandaune sin komiteplass må fylkestinget vedta annen komitetilhørighet. Det må videre oppnevnes personer til øvrige verv som representanten har i dag, for den aktuelle perioden.

Innstillingen skal først behandles i Fylkesutvalget tirsdag 1.mars og deretter i Fylkestinget som avvikles onsdag 2. og torsdag 3.mars.