Oppgang i arbeidsledigheten

Tall fra NAV viser at det ved utgangen av februar er en oppgang i arbeidsledigheten i Malvik.

I februar er det registrert 215 helt ledige i kommunen, 84 kvinner og 131 menn.

Dette utgjør 3 % av arbeidsstokken og er en nedgang på 9 personer sammenlignet med samme periode i fjor.

Men det er en oppgang i forhold til desember 2015, da det totalt var 179 helt arbeidsledige i Malvik kommune og i januar 2016 da det totalt var 209 helt arbeidsledige i Malvik kommune.

Stabil ledighet i Sør-Trøndelag

Ved utgangen av februar er 4 875 sørtrøndere uten arbeid. Ledigheten økte med 10 prosent fra samme tid i fjor og er på 2,9 prosent. Gjennomsnittet for landet er på 3,3 prosent.