Trenger flere boliger

Malvik kommune må leie boliger av private for å bosette de flyktningene kommunen skal ta imot i år.

I starten av februar gikk kommunen ut med annonser og kunngjøringer hvor de søkte etter husvære.

– Vi har nå fått tilbud om fire boliger fra private utleiere nå på nyåret og har med det skaffet nok husvære til de 12 personene som vi  bosetter her i Malvik 1. kvartal i år, sier Elise Mathisen som er rådgiver ved koordinerende enhet i Malvik kommune.

Mangler fortsatt boliger

– For andre kvartal mangler vi bolig med tre soverom (familie på 5 personer), gjerne på Vikhammer. I tillegg ønsker vi en bolig til en familie på 7 som kommer til Malvik nå i april.

Malvik kommune ser fremover et fortsatt behov for godt samarbeid med private utleiere for å kunne bosette de 40 flyktningene kommunen har sagt ja til i år.

– Leiekontrakt ønskes på minimum 2-3 år. Det er Malvik kommune som står som leietaker og vi fremleier boligene til flyktninger som deltar på introduksjonsprogrammet, forklarer Elise Mathisen.

Her kan du lese mer og kontakte Malvik kommune om du har bolig til leie.