Mener ”Mobbing” ikke er straffebrudd

Advokat Bjørn Morten Brauti har sendt Sør-Trøndelag tingrett ett nytt prosesskriv hvor han presiserer at det må tas inn i mandatet til en framtidig sakkyndig, et spørsmål om tidspunktet for når den eventuelle varige medisinske skaden til Line Sommer Hoel oppstod.

Malvik kommune ved advokat Brauti mener også at spørsmålet om hvor mye av den skaderelaterte varige medisinske skaden og funksjonstapet som skyldes voldtekten Line ble utsatt for.

Overholdt ikke omsorgsplikten

Malvik kommune mener at i forhold til voldtekten kommer ikke skadeserstatningsloven til anvendelse i det de subjektive straffbarhetskriteriene ikke er oppfylt.

– Malvik kommune er dømt for ikke å overholde den omsorgsplikten man har som serviceyter i henhold til opplæringsloven, noe som også støttes av domsslutningen idet denne ikke angir overtredelse av et straffebrudd men henviser til ”mobbingen”, skriver Brauti i sitt prosesskriv.

Brauti påpeker at det i følge kommentarutgaven til tvisteloven heter at det ved vurdering av erstatningsansvar kun krever presumpsjon, (En antakelse eller formodning om at noe fremstår som mer sannsynlig enn noe annet, så fremt det ikke blir ført bevis for noe annet. Jorun anm.), for årsakssammenheng og økonomisk tap/medisinsk skade.

– Dernest er det slik at man ved spørsmål om erstatningens størrelse tar stilling til en annen del av årsakssammenhengen, nemlig sammenhengen mellom realskaden og det økonomiske tapet, skriver advokaten i sitt siste prosesskriv.

Advokat Bjørn Morten Brauti peker på at det er disse faktiske forhold som er årsaken til at det er helt nødvendig å få oppnevnt en sakkyndig av domstolen.

Foreslår sakkyndige

Brauti tillater seg og komme med forslag på fire personer som skakkyndige i saken:

  1. Professor dr. med. psykiater Trond Heir, Universitetet i Oslo
  2. med. psykiater Sverre Hogsnæa, Sandvika Nevrosenter
  3. Professor dr. med. Psykiater Ulrik Fredrik Malt, Rikshospitalet
  4. Professor dr. med psykiater, Lars Weisæth, Universitetet i Oslo.

Alle fire skal ha bred kompetanse inne feltet og har vært sakkyndig for en rekke domsstoler og saksøkte (Malvik kommune) skal ikke ha kontaktet noen av de nevnte sakkyndige i følge advokat Brauti sitt prosesskriv.

Kommunens advokat har vinterferie og har ingen anledning til å svare på henvendelsen onsdag skriver fungerende rådmann i Malvik, Randi Rasmussen i en e-post til Malviknytt.