Dyrehotell i Fretex-bygget

Tre kattehotell i Malvik i løpet av våren.

Verftet eiendom AS som eier «Fretexbygget» på Djupvasskaia i Hommelvik har søkt Malvik kommune om godkjennelse til drift av dyrehotell i byggets tredje etasje.

Huseieren ser for seg at deler av tredje etasje skal brukes som dyrehotell og at det er katter og smådyr, ikke hunder, som skal fylle nyetableringen.

Dette blir da det tredje «kattehotellet» som åpner på kort tid i Malvik. Den 15.mars åpner Marit Aagaard sitt kattehotell på Midtsand og 10.mai planlegger Kari Halvorsen åpning av sitt kattehotell på Stav Østre.

Søkte i januar

Verftet eiendom AS har vært i møte med Mattilsynet og kommer til å foreta byggningsmessige utforminger etter Mattilsynets ønsker.

Utvendig er det ønskelig å sette opp en midlertidig kasse for lufting over den utvendige branngangen i andre etasje slik at et vindusparti vil bli dekket.

Søknaden er sendt Malvik kommune den 14.januar i år og den 19.februar har tiltakshaver sendt kommunen en purring på søknaden.

Der vises det til at det blir mindre trafikkbelastning og krav til parkering av at 20 katter bor der i en uke, enn at etasjens 40 kontorer brukes av 40 personer hver dag.

Huseieren presiserer at kattehotellets høytid vil være i ferietiden til den største leietakeren «Fretex» og at det da er godt med parkeringsplasser utenfor bygget i tillegg til de 10 parkeringsplassene de disponerer ved jernbaneovergangen på Halstad.

Krever nabovarsel

Malvik kommune skriver i et brev til Verftet eiendom AS at før kommunen tar saken til behandling må bruksendringen for byggningsmassen varsles naboene som er berørt.

Dette gjelder Jernbaneverket, Stena Recycling AS og Djupvasskaia AS. Kommunen ønsker også et kart som viser nødvendige parkeringsplasser.

Kommunelegen positiv

Virksomheten faller inn under Forskrift om dyrepensjonater og lignende. I forskriftens omtale av bygninger står det at anlegget skal være godkjent av kommunen inkludert helse- og sosialstyret og eventuelle andre myndigheter. Dokumentasjon for dette skal være vedlagt søknaden.

«Ut fra en beskrivelse av foretaket har kommuneoverlegen ingen innvendinger ut fra miljørettet helsevernhensyn. Det er skissert et dyrehotell i lokaler som kan godkjennes av Mattilsynet. Lokalene ligger i et industriområde uten nærliggende boliger. Kattene får ikke oppholde seg utendørs.»

«De vil således ikke representere noe potensiale for lukt eller annen sjenanse for naboer. Kommuneoverlegen godkjenner virksomheten», heter det i et brev fra Kommuneoverlege Guttorm Eilertsen.