Ingen får innsyn

Malvik kommunes innsynsløsning er ute av drift, noe som skaper utfordringer på rådhuset.

Mandag gikk det ut beskjed at på grunn av problemer med innsynsløsningen ble ikke sakskart til møtet i Malvik kommunestyre, 29.februar, ennå  ikke lagt ut på kommunens nettsider.

– Vi jobbet med dette i hele går, og har kjørt restarter på en del servere i natt uten at det ble bedre, forteller IT-leder i Malvik kommune Svenn Erik Lein.

– Vi ser at det var i løpet av søndag innsynsløsningen falt ut, men vi har ikke greid å lokalisere feilen. Nå er leverandøren varslet og vi håper at feilen er rettet innen kort tid, men vi tør ikke å si noe om når systemet er oppe og går igjen.