Maja Berg forlater Malvik Høyre

Maja Berg (H) har søkt om fritak fra politiske verv i Malvik kommune, grunnet flytting. Det er opp til kommunestyret om søknaden blir innvilget.

Rådmannen har følgende innstilling til kommunestyret, mandag 29. februar:

Maja Berg fritas for sine politiske verv i Malvik kommune, grunnet flytting fra kommunen. Dersom Maja Berg flytter tilbake til kommunen innen 2 år, har hun rett til å gjeninntre i sine verv.

Maja Berg er vararepresentant til kommunestyret for Høyre, vararepresentant til utvalg for helse og velferd og vararepresentant til utvalg for oppvekst og kultur.

Kommunelovens sier følgende:

  • Den som taper valgbarhet til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.
  • Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

 

Regel for suppleringsvalg til varalisten til kommunestyret

Valgloven sier det skal  foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom ordføreren finner dette nødvendig.

– Malvik Høyre syntes selvfølgelig det er synd at Maja forlater oss her i Malvik Høyre, men det ligger ingen dramatikk rundt dette. Maja er ferdig med studiene og har bosatt seg i Trondheim, skriver gruppeleder for Malvik Høyre Eva Lundemo i en e-post til Malviknytt.

– Når det gjelder supplering av varalisten så har jeg på vegne av Malvik Høyre, den 8. februar sendt en e-post til ordføreren hvor jeg ber om at ordføreren gjør en positiv vurdering, slik at Malvik Høyre kan få supplere varalisten. Dette har jeg dessverre ikke fått svar på enda.

– Men jeg både håper og regner med at dette bare er en formalitet og vi kan få supplere vår varaliste, sier Lundemo.

Malvik Høyre håper også at flertallet i kommunestyret kan støtte at det kan velges et nytt kvinnelig varamedlem til utvalg for helse og velferd og til utvalg for oppvekst og kultur.