Kreves for 85.000 i vannavgift

Da selvvaskeanlegget ved Statoilstasjonen i Hommelvik ble bygd ble ikke vannetilførselen koblet via bensinstasjonens vannmåler.

Nå har Malvik kommune fattet vedtak om at Haugan Eiendom AS som er grunneier, må betale 85.613,75 kroner i estimert avgift for perioden 2009-2014.

– Her er det gjort en feil tydeligvis, sier Karl Haugan som har mottatt kravet fra kommunen. Selvvaskeanlegget er ikke mitt så dette må leietaker svare for, sier Haugan.

Kjenner ikke til kravet

Innehaver av Statoilstasjonen Anne Jorid og Jan Bjørkli kjenner ikke til kravet fra Malvik kommune.

– Det er vi som har bygd selvvaskeanlegget og det er vår entreprenør, via sin innleide rørlegger, som har stått for tilkoblingen av vannet, sier Jan Bjørkli.

– Vi var ikke klar over dette forholdet før for omlag halvannet år siden, da vi ble gjort oppmerksom på dette av kommunen. Da ble det montert egen vannmåler for selvvaskeanlegget.

– I og med at det er an vannmåler på eiendommen fra før gikk vi ut fra at den også målte det vannet som ble brukt på selvvaskeanlegget, sier Jan Bjørkli.

Vanskelig å stipulere

I kravet fra kommunen heter det at det viser seg ved kontroll at forbruket til selvvaskanlegget ikke tas over eksisterende vannmåler i stasjonsbygget men er koblet til en stikkledning som er tilkoblet en kum som går utenom den eksisterende vannmåleren.

– Forbruker blir ikke registrert noen steder og er pr definisjon en ulovlig tilknytning. Vannverket har anledning å estimere historisk forbruk når en abonnent har tilkoblet seg forsyningsnettet ulovlig, skriver Malvik kommune i sitt vedtak.

– Vannverkets rett å stipulere forbruk ved manglende vannmålerinstallasjon er hjemlet i lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer. I denne saken er det vanskelig å estimere et historisk forbruk da vannverket har liten erfaring med selvvaskeanlegg for bil, heter det i vedtaket.

Vannverket har valgt å benytte seg av en måleserie som streker seg over en periode på totalt 495 dager med totalt 4 måleravlesninger, for det aktuelle selvvaskeanlegget.