Kommunen bløffer i «Line-saken»

Foreldrene til Line Sommer Hoel skriver i ett blogginnlegg søndag, at Malvik kommune kjører to spor og spiller et dobbeltspill i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Påstandene er bløff

Der skriver de at Malvik kommune i det ene sporet, det som er utad og i media, sier de vil ha rettferdighet og et riktig oppgjør.

– I det andre sporet, sporet inn til rettssalen, sier Malvik kommune at de er ikke ansvarlige og vil derfor ha en omkamp og ansvarsfritak, sier Ola Hoel.

– Det er helt hårreisende at Malvik kommune skriver i sine prosesskriv at Line likevel ville blitt erverv- og medisinsk ufør, som 13 åring.

– Kommuneledelsen har skjøvet alt ansvaret og all kommunikasjon i saken over på sin advokat, men ikke en gang ordfører Aune og Malvik kommune kan vedta seg ut av et partsforhold, poengterer Hoel.

Ikke bekvem med å bo i Malvik

Nå er de ikke lenger er bekvem med å bo i Malvik kommune.

– Når kommunen kjører på og kjører på, og det med full gass, prøver vi å påpeke at retten allerede har vurdert dette. Og retten konkluderte med at Line var frisk før mobbing og gruppevoldtekten.

”Retten anser således at mobbingen – og mangelen på tiltak mot denne – er så vidt vesentlig i årsaksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til den. Det er – om unnlatelsen tenkes bort – ikke grunnlag for å konkludere med at hun ville hatt sine plager om hun ikke hadde blitt utsatt for mobbingen.” (sitat fra dommen i Sør-Trøndelag tingrett)

– Der andre kommuner ville ha stått klar med team av krisepsykiatere og tilbudt hjelp, kommer Malvik kommune med et arsenal av erstatningsadvokater, sier Ola Hoel.

Derfor spør han seg om Malvik et trygt og godt sted å bo i for familier med barn i skolepliktig alder.

– Mitt svar er at det finnes mange andre flotte kommuner i nærheten, sier Ole Hoel.

– Det vi ønsker er at Line nå skulle få ro og fred slik at hun kunne blitt frisk og fått fokusert på de positive tingene framover, ikke bli dratt gjennom rettssystemet enda en gang av en kommune som ikke kan ta sitt ansvar.

Les hele bloggen her.