Helltunnelen stengt i dag

Helltunnelen vil være stengt fra klokken 9 til ca kl 12:30 onsdag når arrangerer Statens vegvesen en beredskapsøvelse i samarbeid med nødetatene, Jernbaneverket, Malvik kommune og Stjørdal kommune.

Hensikten med øvelsen er å teste nytt sikkerhetsutstyr og samarbeidet mellom de ulike etatene.

Mye nytt utstyr

Det er kommet på plass mye nytt utstyr for å bedre trafikksikkerheten i Helltunnelen, blant annet til sammen 77 stk. ledelys langs bankettene på begge sider og variable fartsgrenseskilt. De styres fra Vegtrafikksentralen, slik at man kan sette ned fartsgrensen dersom det oppstår en hendelse i tunnelen.

Det er også montert 65 stk. kameraer med automatisk hendelsesdeteksjon, slik at Vegtrafikksentralen får alarm og direktesendt video med en gang kameraene fanger opp uvanlig aktivitet som at kjøretøy stopper, fotgjenger i tunnelen, en trafikkulykke.

15 nye nødstasjoner med brannslukningsapparater og telefoner som automatisk ringer opp Vegtrafikksentralen bare man tar av røret er også montert.

Trafikkulykke og brann

Scenarioet under dagens øvelse er blant annet en trafikkulykke hvor det ene kjøretøyet begynner å brenne.

Helltunnelen er spesielt kompleks på grunn av beliggenheten på fylkesgrensa, og med felles rømningstunneler med jernbanetunnelen.

Stengningen av Helltunnelen vil medføre økt belastning på omkjøringsvegen over Gevingåsen, og trafikantene bes vise ekstra hensyn.