Bygger nytt strøsandlager til 3,4 millioner

Malvik kommune skal bygge nytt lager for oppbevaring av strøsand og har søkt sitt eget byggesakskontor om rammetillatelse for riving av eksisterende og reising av nytt bygg.

– Det var etter en faglig vurdering og HMS kontroll at det ble bestemt å reise ett nytt og hensiktsmessig lagerbygg for strøsand, forteller Olav Bidtnes, virksomhetsleder for FDV kommunalteknikk i Malvik kommune.

– Den gamle betongkonstruksjonen er ikke dimensjonert til oppbevaring av sand og grus og har begynt å slå sprekker.

Det nye lagerbygget skal bygges på Nesset i Hommelvik, der FDV Kommunalteknikk har sin base og lager.

Kostnadene med bygget er i følge Bidtnes innarbeidet i kommunens budsjett.

Det nye bygget vil i følge søknaden bli på ca 560 kvadratmeter og det som skal rives er på 282,5 kvadratmeter.

Kostnadene er innarbeidet i budsjettet for 2016 og de neste to årene med tilsammen 4,5 millioner hvorav 3,4 er budsjettert i år.

(Illustrasjon: Selberg Arkitekter/Malvik kommune)
(Illustrasjon: Selberg Arkitekter/Malvik kommune)