Kommuneledelsen «freder» seg selv.

Malvik kommune er ute med en presisering på sin hjemmeside hvor den skriver at kommuneadvokaten er kommunens kontaktperson i saken. I følge meldingen er deres handlemåte eneste måte å følge ordinære rettsprinsipper.

Dette skriver Malvik kommune på sin hjemmeside fredag. Der skriver kommunen at den ikke ønsker omkamp, men Malvik kommune er opptatt av at erstatningsutmålingen er basert på fakta for å sikre likebehandling etter loven og riktig erstatning.

– Partene er enige om at mobbingen ved Vikhammer ungdomsskole har vært så vesentlig i årsaksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til den, skriver kommunen på sin hjemmeside.

– De er også enige om at det er klar, faktisk årsakssammenheng mellom mobbingen og Line sin situasjon i dag, og at skadelidte ikke ville hatt de plager hun har i dag om man tenker seg mobbingen ved Vikhammer ungdomsskole borte.

– Partene er også enige om at det foreligger ansvarsgrunnlag for Malvik kommune.

Vil ha forhandlinger

Malvik kommune ønsker at partene møtes til forhandlinger så snart som mulig. Det er en forutsetning at begge parter bidrar til at saken blir tilstrekkelig belyst. Rammene for dette behandler tingretten i forberedende rettsmøte fredag 26. februar.

– Det er et rettsmøte hvor dommeren har telefonmøte med partenes advokater og hvor man legger et løp for veien videre, sier advokat Bjørn Morten Brauti i Advokatfirmaet Nidaros DA som er kommunens kontaktperson i saken til Malviknytt.no.

Det er satt av 45 minutter til saken i tingretten

Malvik kommune skriver på sin hjemmeside at kommunen har tre overordnede mål i saken:

  • Få avsluttet saken så snart det lar seg gjøre.
  • At saken avsluttes ved et riktig oppgjør.
  • At ordinære rettslige prinsipper og fremgangsmåter følges.

Beramming 26.2.