Politiske møter – uke 7

Administrasjonsutvalget

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset tirsdag, den 16.02.2016 klokken 09:00.

Agenda:

 • Orientering om omstillingsprosess

Her kan du lese saksdokumentene.

 

Formannskapet

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset tirsdag, den 16.02.2016 ca klokken 09:30.

Referatsaker

 • Oppfølging – tilsyn med legevakttjenesten – anmodning om statusrapport
 • Opprop om vardebrenning
 • Status rapport – Tilsyn med legevakttjenesten
 • Omgjøring av konsesjonsvedtak

Saker til behandling

 • Godkjenning av protokoll fra forrige møte i formannskapet
 • Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016 – 2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim
 • Viken øvre – konsesjon for boplikt
 • Konstituering av rådmann
 • Bosetting av flyktninger i perioden 2017 – 2019
 • Søknad om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt 2015 Deles ut i møtet

Øvrig agenda

 • Ca 12:00 – 13:00 – Kommunereformen; møte med fylkesmannen.
 • Ca 13:00 – 14:00 – Orientering om næringsarbeidet i kommunen, v/ næringssjef Ole Christian Iversen.
 • Ca 14:00 – 14:20 – Malvik turn og RG, presentasjon av breddesatsingen innen gymnastikk og turn i Sør-Trøndelag. Barnekretsturnstevne v/ styreleder i Malvik turn og RG Inge Tennås
 • Ca 14:30 – Status regnskap 2015

Her kan du lese saksdokumentene.