Fylkesmannen vil møte kommunen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har bedt om et møte med Malvik kommune for å høre hvor langt Malvik har kommet i kommunereformen.

Fylkesmannen gjennomfører nå en rekke samtaler med enkeltkommunene rundt Trondheim, og vil nå gjerne treffe Malvik kommune til dialog.

Der ønsker Fylkesmannen å ha en dialog om Malvik kommunes ståsted per i dag i forhold til utfordrings/mulighetsbildet for kommunen og Malviks deltakelse i videre prosesser og nabosamtaler.

Fylkesmannen skriver i et brev til kommunen at Malvik har deltatt i samtaler på administrativt nivå med Klæbu, Trondheim og Skaun.

– Det pågår nå samtaler mellom Klæbu og Trondheim på politisk nivå. Fylkesmannen vil utfordre Malvik til å delta i disse samtalene, for å jobbe fram et beslutningsgrunnlag som kommunestyret kan ta stilling til, skriver Fylkesmannen.

– Vi ser gjerne at opposisjonsleder deltar, i tillegg til ordfører og rådmann. Dersom kommunen ønsker at formannskap eller prosjektgruppe skal være arenaen, er vi åpen for det.

Fylkesmannen skal møte Formannskapet i Malvik kommune tirsdag 16.februar og det er satt av ca en time til møtet.