Foreslår Rasmussen som konstituert rådmann

Stillingen som ny rådmann etter Kristian Rolstad er utlyst med søknadsfrist 29.februar.

Kommunen regner med at det tar litt tid før fast rådmann er ansatt og foreslår at Organisasjonssjef Randi Rasmusen konstitueres i stillingen som rådmann fra 1. mars, og fram til nyansatt rådmann tiltrer.

Nåværende rådmann, Kristian Rolstad slutter i stillingen 1. mars for å bli pensjonist.

Formannskapet skal tirsdag 16.februar vedta om de skal be kommunestyret om å stadfeste konstitueringen av Rasmussen heter det i sakspapirene til formannskapets møte.

Rasmussen vil da få rådmannens lønn som er på 1.109.126 kroner.