Første statsråd på Nortura

Da Landbruk- og matminister Jon Georg Dale (Frp) besøkte Nortura sitt slakteri på Sveberg i dag, var han den første statsråden som har vært og besøkt anlegget.

– Det ble en delegasjon på over tjue personer som kom hit i dag, forteller fabrikksjef Sondre Halseth etter at besøket har dratt fra fabrikken.

Han benyttet sjansen til å komme med ulike innspill til ministeren.

– Han fikk flere innspill blant annet om hvordan rekruttere ansatte og litt i forhold til jordbruksforhandlingene.

– Nortura er i gang med et prosjekt for å øke storfekjøttproduksjonen i Midt-Norge og statsråden fikk høre litt om dette, forteller Halseth.

Fagbrev som kjøttskjærer

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er kjøttskjærer av yrke
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er kjøttskjærer av yrke (foto: privat) 

Landbruk- og matminister Jon Georg Dale er kjøttskjærer av yrke og har tatt fagbrev hos Nortura i Ålesund.

– Han hadde ikke glemt sine gamle kunster og imponerte nok sitt følge med kjøttskjæringen sin, sier fabrikksjef Sondre Halseth.

I tillegg til det Landbruk- og matministeren skjærte i dag, slaktes det omtrent 27.200 storfe i året på Sveberg. Noe som utgjør 7.500.000 kilo storfekjøtt.