Næringskonferanse i Malvik

Næringsforeningen i Trondheimsregionen i Malvik (NiT Malvik) inviterer til konferanse med hovedfokus på Næringsarealene i Malvik, torsdag 3. mars.

– Heldigvis kommer mange og forteller om mye spennende som skjer når det gjelder næringsutvikling og utbygging i Malvik i årene framover, forteller daglig leder i NiT-Malvik, Kaare Hagerup.

– Det er mange spennende prosjekter på dagsorden denne dagen. Ett av dem er konsulentselskapet Proneo som vil fortelle om sin utredning av store deler av private og offentlige prosjekt i aksen Ranheim – Stjørdal.

– I tillegg vil noen lokale suksessbedrifter komme å presentere sine virksomheter, som for eksempel News on Request og Hommelvik Sjøside, sier han.

Politikerne bør komme.

Kaare Hagerup sender en ekstra oppfordring til kommunens politikere om å delta på konferansen.

– Det er viktig for oss i næringslivet og få møte politikerne, og vi håper politikerne ser den samme verdien i det å møte oss, sier Hagerup.

Det er flere år siden sist det var arrangert en lignende konferanse i Malvik.

– Jeg husker ikke når det var, men nå er det en ny mulighet torsdag 3.mars på Svebergtunet, sier Kaare Hagerup.

Program og påmelding for konferansen her.