Sju nye foretak i januar

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at det i Malvik ble etablert sju nye foretak i årets første måned, alle sju som aksjeselskap.

Hommelvik Panorama AS, Hommelvik, med daglig leder Fritz Bade innen kjøp, salg og drift av egen eiendom, herunder utvikling av og realisasjon av prosjekter knyttet til dette, eierskap i andre
selskaper med tilsvarende virksomhet samt annen tilknyttet virksomhet. Foretaket er stiftet i forbindelse med fisjon hvor Stillashuset Eiendom AS er overdragende selskap.

Kaas Invest AS, Hommelvik, med styreleder Jan Inge Kaas. Firmaet har oppgitt å investere i kapitalvarer, aksjer og eiendom, og evt. Andre investeringsobjekter, og drive mulig utleie av kapitalvarer og eiendom, samt deltakelse i andre selskaper som naturlig faller inn under denne virksomhet som sitt formål.

Lunt og Vakkert AS, med adresse Saksvik, hvor Linda Kvam er daglig leder. Firmaet driver med fremstilling/salg av produkter/varer. Selskapet kan delta i flere selskaper med sammenfallende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

Pitit AS, Hommelvik, i bransjen salg av utstyr, konsulent- og rådgivningstjenester innen Data-Tele-IT med Robert Normann som daglig leder.

Torp Ridesenter AS, postadresse Malvik, hvor Ingrid Meland Cappelen er daglig leder, skal drive med rideskole og undervisning, og annet som faller naturlig inn under dette. Selskapet skal også drive med kjøp og salg av varer, samt investeringer i andre selskap.

Utleiehjelpen AS er et firma med base i Smiskaret, hvor Joachim Tangen er daglig leder for bedriften som har utleie og forvaltning av boliger for private og firma som sitt formål.

Vi Best AS, er en nettbutikk med adresse Saksvik, hvor Boris Janjic er oppgitt som daglig leder. Det er ikke kjent hvilke produkter nettbutikken skal selge.