«Sårbare helsetjenester»

«Sårbare helsetjenester»

Ja, så står det svart på hvitt i lørdagens utgave av MalvikBladet, at «de fleste stillingene som kuttes er innenfor helse og oppvekst.»

Videre sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet at det vil bli sett på effektiviseringstiltak.

I Verdighetsgarantien, dvs Forskrift om verdig eldreomsorg, fastslås det at eldreomsorgen skal «tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom.» Legeforeningen sier videre at god tid er en forutsetning for god behandling av eldre.

Vil effektivisering føre til dette?

Nå skal visstnok alle ansatte ved helsetunet både pleie, lage mat, vaske klær osv, og vikarbruken skal kuttes samt at det innføres dobbeltrom.

Grunnleggende behov som ifølge loven skal dekkes: Sosial kontakt, fellesskap, aktivitet, trygghet, normal døgnrytme, individuelt tilpassa tjenester, variert kosthold, adgang til å komme ut, samtaler, samt respekt for egenverdi og selvbestemmelsesrett.

Hvordan er dette tenkt gjennomført ved effektivisering?

Det fins pr i dag ikke nok tid til å sette seg ned, holde i hånda, snakke. Og så skal det kuttes ytterligere?

Er det sånn vi vil at våre gamle/syke skal ha det?

Er det sånn VI vil ha det når det blir vår tur?

Er det sånn politikerne i Malvik vil ha det i sine siste år?

Nok kompetent bemanning og nok tid til hver enkelt beboer er det eneste som kan gi forsvarlig og verdig eldreomsorg!

Her i Malvik går vi tydeligvis motsatt vei.

Ja, eldreomsorgen er sårbar! Jeg gråter med de eldre!

(PS, de ansatte gjør en kjempejobb bare sånn at det er sagt!)

Leserinnlegg av Randi Stubban