Nesten alle har veiadresse

Statens kartverk sier at 2015 ble året da en virkelig kunne se en økning i andelen vegadresser i landet vårt. Aldri før har det vært en slik fremdrift, og det ser ut til å fortsette inn i det nye året, skriver kartverket i sitt nyhetsbrev for februar 2016.

Status vegadresser i Malvik

I Malvik kommune er det totalt 5206 adresser og hele 5186 av disse har egen vegadresse. Dette tilsvarer 99,62 % av adressene og det er altså bare 20 som er uten vegadresse i kommunen.

Status vegadresser i alle kommunene

Det er mer enn etthundreogfemtusen nordmenn som har fått vegadresser i løpet av
det siste året. Andelen vegadresser har i løpet av 2015 økt fra en andel på
81,23 % til 85,59 %. Antallet kommuner uten en eneste vegadresse er redusert
fra 44 til 33 kommuner.

Halvveis inn i årets første måned ser vi at fremdriften i omadresseringsarbeidet fortsetter. Ytterligere tre kommuner har tatt i bruk vegadresser i løpet av årets to første uker, slik at vi står igjen med 30 kommuner helt uten vegadresser.

Kartverket følger utviklingen i andelen vegadresser nøye. Nettsidene våre vil bli oppdatert med nye statusoversikter hver måned.

Se vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell