Ønsker riktig erstatningsutmåling

Malvik kommune har akseptert tingrettens dom og erkjenner erstatningsansvar. Det skriver kommunen på sin hjemmeside i onsdag.

– Tingretten plasserte erstatningsansvaret. Nå skal man vurdere erstatningsutmålingen. At saken skal behandles i to omganger, er noe domstolen har bestemt og som vi derfor ikke kan motsette oss, skriver Malvik kommune.

– Malvik kommune ønsker ingen omkamp. Kommunen er opptatt av at avgjørelsen i tingretten bygger på fakta. Det er en trygghet for alle parter i denne så vel som i alle andre saker. Det kan også bidra til en snarlig avslutning av denne saken.

Malvik kommune ønsker at skadelidte får et riktig erstatningsoppgjør så snart det praktisk og faktisk lar seg gjennomføre. Kommunen har vedtatt at jus og etablerte regler for personskadeoppgjør, herunder sakkyndig vurdering, skal følges.

Les hele saken her.