Frustrert over pendlerutspill

Frisør Håvard Renanger i Hommelvik sentrum er mildt sagt frustrert over utspillet fra næringssjef og ordfører om gratis månedskort til pendlere som setter igjen bilen i Hommelvik.

Det var i lokalavisa Malvikbladet at ordføreren og næringssjefen i kommunen gikk ut og oppfordrer flere til å reise kollektivt fra Hommelvik og andre steder i kommunen og deler ut 20 månedskort i en prøveordning.

– Dette er frustrerende. Skal vi nå få enda flere biler som står parkert i sentrum hele dagen, spør Håvard Renanger.

– Jeg sendte brev til kommunen i mars 2014 fordi det er for lite parkeringsplasser som det er i Hommelvik sentrum.

Etter det har jeg også deltatt på møter med den tidligere politiske ledelse og Malvik næringsutvikling AS, så problemstillingen vil jeg tro er kjent på rådhuset.

Bra med kollektivtrafikk

Håvard Renanger understreker at det ikke er pendlerne han vil til livs, selv om det ut fra hans målinger er ca 90 % av dem som ikke handler når de kommer med buss og tog til Hommelvik etter endt arbeidsdag.

– Omtrent 65 % kommer fra Stjørdal og kjører til Hommelvik fordi det er rimeligere å reise herifra enn fra Stjørdal. Så her kan kanskje en tilrettelegging av kollektivtilbudet på begge sider av kommunegrensen og fylkesgrensen virke like bra, sier han.

– Det er ikke motstanden mot pendlere dette, men det er nå en gang slik at det er begrenset med plass til å parkere i Hommelvik sentrum og da er slike utspill frustrerende.

– Ønsker ikke kommunen å ha et næringsliv i Hommelvik, spør han?

Positiv til henvendelse

Da Håvard Renanger og Stein Hofstad (Cafe Rampa) henvendte seg til kommunen i 2014 fikk Håvard forståelse av at innspillet var positivt.

– Vi hadde møter med de som var ordfører og varaordfører den gang og jeg mener at de var positive til våre forslag om blant annet tidsbegrenset parkering.

– Jeg har ennå ikke mottatt noe svar på vår henvendelse men jeg forstod det sånn at de som satt i politisk ledelse den gang var positive til innspillet og at de lovte det skulle bli tatt opp til behandling.

Han har også mottatt positive tilbakemeldinger fra flere av lokalpolitikerne.

– Nå lurer jeg på om kommunen vil ha et sentrum med pendlerparkering eller med et levende handels og næringsliv, sier Håvard Renanger.

– De sier de vil hjelpe, men det vi opplever er på grensen til det motsatte.