Dømt for oppbevaring av barneporno

En mann fra Malvik er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fem måneders fengsel for oppbevaring av barneporno og ulovlig publisering av bilder på internett.

Mannen var tiltalt og ble dømt for oppbevaring overgrepsmateriale og for å ha publisert flere hundre bilder av jenter fra Malvik på et pornonettsted.

Publiserte bilder

Politiet fant i mai i fjor 130 bilder og fem filmer som fremstiller seksuelle overgrep mot barn.

Mannen var også siktet for å ha publisert flere hundre bilder av åtte jenter fra Malvik på et pornonettsted uten deres samtykke.

Tilståelsesdom

Saken ble avgjort ved tilståelsesdom, og i retten ga mannen som er i midten av 20-årene, en uforbeholden tilståelse.

Påtalemyndighetene mente straffen burde være seks måneders fengsel, men retten var enig om at fengselsstraffen ble redusert med en måned grunnet siktedes tilståelse.

Han ble dømt til fengselsstraff i fem måneder, med 18 dagers fradrag for varetekt, samt inndragelse av mobiltelefon, stasjonær og bærbar PC, står det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Mannen erklærte at han godtok dommen.