Line får støtte – kommunen taus

Etter at Malvik kommune ved sin advokat har sendt et prosesskriv til Sør-Trøndelag tingrett har tusenvis engasjert seg med støtte til Line Sommer Hoel på sosiale medier.Reaksjonene har ikke latt vente på seg og mandag ble det opprettet en støttegruppe for Line på Facebook.

Støtten kommer fra hele landet og av de snart 2.000 medlemmene støttesiden har fått er det mange fra Malvik og fra lokalpolitikken.

Smakløs sak

En av de som har gått hardt ut mot kommunen i denne saken er programlederen Lise Askvik som i over åtte år har hatt programmet «Oss megger imellom» på P4.

– Jeg ble rystet og forbannet da jeg først kom over Lines blogg. I innlegget beskriver Line hvor redd hun var og hvordan det føles å være mobbeofferet som kommunen hadde besluttet å dytte inn i rettssalen igjen, etter soleklar dom, for å prøve renvaske seg selv.

Lise Askvik (Foto: Geir Dokken/ Norvect)
Lise Askvik (Foto: Geir Dokken/ Norvect)

– I tillegg skulle hennes overgripere, i anken få en arena for å sannsynliggjøre at de ikke mobbet henne, for de skulle være kommunens vitner. Alle varsellamper lyste rødt!  Så jeg satte meg inn i saken, tok kontakt med ulike kilder og jo mer jeg lærte om saken jo mer provosert og kvalm ble jeg.

– Kunne maktmennesker virkelig misbruke systemene så gjennomgående, spurte jeg meg.

– Fra ordfører Ingrid Aune var det null svar å få.

Lise Askvik tar sier at når hun først blir forbannet så blir hun ei skikkelig megge og en innbitt faen.

– Derfor grep jeg alle sosiale medier fatt og vi satte blant annet i gang en e-postkampanje til ordføreren. Engasjementet var enormt!

– Og jeg var lykkelig da kommunen tok til vett og trakk anken. Det var selvsagt det eneste anstendige.

Langt unna normalen

– Lite visste jeg da at Malviks politiske flertall skulle få seg til å gå enda lengre vekk fra normalitet og omsut for å knekke en kvinne som har fått livet sitt ødelagt. Prosesskrivet der kommunen varsler at det må ligge vesentlig info i Lines barndom, er intet annet enn et nedrig forsøk på omkamp og på å prøve å vri seg unna deler av den saftige erstatningssummen de nå må ut med.

– Dommen er soleklar, årsaken til hennes 100% uførhet er mobbingen. Faktum er jo at hvis Line var så sårbar i barndommen som de skal ha det til, så er kommunens svik ved å la være å hjelpe henne da hun ble mobbet, enda grovere.

Nå forstår jeg jo at kommunen risikerer å få flere mobbesaker på nakken, men hvis mobbing har vært et problem som kommunen ikke har håndtert, er det både rettferdig og naturlig at de må ta konsekvensene av det. Ikke vri seg unna.

Nepotisme og innhabilitet

Illustrasjon av Ragnhild Løvvold
Illustrasjon av Ragnhild Løvvold

– Denne saken har så mange provokasjoner at den som begynner å lese om den ikke kan la være å bli grepet. Saken er smertefull, den tar plass i et lite miljø der de samme personene går igjen først som skoleansatte og så som maktmennesker i kommunen – og på toppen av det hele med en tydelig uerfaren og uklok ordfører som er så arrogant at hun lar være å svare når demokratiet etterlyser informasjon.

– Ja, da har du en eksplosiv blanding av nepotisme, mulig inhabilitet og velgerforakt. Jeg tror ikke det skal gå lang tid før et eller flere av de store riksmediene er på saken. Folk flest identifiser seg med den lille mann og kvinne, ikke med makten.

– Har Malviks flertallspolitikere glemt at de er folkets tillitsvalgte og tjenere? Har de ingen respekt for den oppgaven de ble satt til? Jeg tror kommunens innbyggere kan se frem til et politisk bytte ved første og beste anledning. Og det sier jeg som selv har stemte Ap ved alle valg frem til 2013. Denne saken er en av de få som folk ikke vil glemme eller tilgi.

Hva bør kommunen gjøre nå?

– Først og fremst skal de ta kontakt med Line Sommer Hoel og be varmt og oppriktig om unnskyldning for de helt unødvendige kvalene de har trukket henne gjennom med anketrusselen og så gjennomgangen av barndommen hennes.

– De skal selvsagt følge reglene for utmåling av erstatning, men den varslede omkampen og gravingen i Lines barndom skal de kansellere. De må inngå en hensynsfull dialog på offerets premisser og forberede seg på å betale ut en klekkelig erstatning.

– Jeg foreslår også at de ser til å få orden i forsikringspapirene sine, så de får dekket erstatning ved mulige påfølgende mobbesaker.

– Min medfølelse går første og fremst til den umenneskelig hardt prøvede Line og hennes familie, sekundært til velgerne i Malvik kommune.

– Jeg ønsker Malvik kommunes styrende flertall lykke til når de før eller senere er nødt til å respektere dommen og begynne å behandle Line Sommer Hoel som en verdifull innbygger som de har ansvaret for., sier P4 programlederen Lise Askvik.

Grafisk designer Ragnhild Løvvold har lagd to illustrasjoner som er publisert på støttesidene.

– Jeg lot meg provosere av Malvik komme sitt siste utspill i mobbesaken, derfor lagde jeg denne illustrasjonen, sier hun.

Malviknytt har prøvd og få en kommentar fra ordfører Ingrid Johansen Aune (30) i saken, men hun har ikke svart på vår henvendelse.