Vikhammer Jern & Farve nedlagt

Eieren av Vikhammer Jern & Farve Øyvind Sandaune har levert inn begjæring om oppbud til Sør-Trøndelag tingrett.

– Omsetningen har vært dalende de siste to – tre årene og med svikt i salget både før og etter jul var det en tung men riktig avgjørelse og ta, sier Øyvind Sandaune.

Vikhammer Jern & Farve, som var tilknyttet Malia-kjeden hadde en ansatt i tillegg til Sandaune.

– Det er litt vemodig med tanke på at når vi kommer til mai er det 14 år siden vi åpnet i kjelleren på Vikhammer Senter. Vi har hatt mange gode kunder disse årene både private og bedrifter, men ikke det offentlige som også har en del virksomheter i området, sier han.

– Nå skal jeg ha møter med bobestyreren som blir oppnevnt av Sør-Trøndelag tingrett for å skaffe en fullstendig oversikt og finne ut hva som skal skje videre, sier Øyvind Sandaune.

Lokalene på Vikhammer eies av Trondos og huser i tillegg til jernvaren en trafikkskole og tannlegekontorer.