Gaupejakta i gang

Rovviltnemnda fattet 29. oktober 2015 vedtak om kvotejakt på gaupe i store deler av fylket fra 1. februar.

Startkvoten er for kvotejaktsområder som ligger helt eller delvis i Sør-Trøndelag fylke er fordelt som følger:

Området med mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag: 3 gauper (2 voksne hunndyr) omfatter kommunen; Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Meldal, Midtre-Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu og de deler av Holtålen og Tydal som er innenfor området med mål om yngling av gaupe slik det er definert i forvaltningsplanen for fredet rovvilt i regionen.

Rovviltnemnda kan i tillegg til startkvoten i løpet av jakta vurdere å tildele hele eller deler av en reservekvote på inntil fire dyr. Men det skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier at det er forsvarlig og nødvendig for å komme ned mot bestandsmålet for regionen.

Jakten avsluttes når kvoten for området er fylt, eller seinest 31. mars 2016, som er jakttidsrammen for gaupe.

Dette opplyser Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på sine hjemmesider.

Les mer her.