Line er åpen om alt

Det skriver Line Sommer Hoel i sin blogg lillestoremeg.no søndag. Der publiserer hun ut prosesskrivet som Malvik kommune nå har sendt til Sør – Trøndelag tingrett.

I prosesskrivet skriver kommunens advokat at det er uomstridt at det foreligger erstatningsansvar for mobbing på Vikhammer ungdomsskole. Advokat Bjørn Morten Brauti etterlyser grunnlagsdokumentasjon i saken og ber tingretten om at saksøker fremskaffer dette innen tre uker.

Forhandling er ikke tema

Line Sommer Hoel har lagt ut både kommunens prosesskriv og en epikrise fra Psykologisk institutt fra 2003.

– Stort mer blottlagt enn dette er det nesten ikke mulig å gjøre seg. Jeg tror på åpenhet – tross ubehagelighetene det medfører, skriver Line i bloggen sin.

”Her kan dere selv se hvor kommunen ønsker omkamp og hvor lite forenelig det er med hva som er formidlet av ordfører Ingrid Aune” – skriver Line Sommer Hoel.

– For min del betyr dette bare en ting: Kampen er ikke over.

Les Malvik kommunes prosesskriv her

Les Epikrisen fra NTNU Psykologisk institutt her.