Arbeidsledigheten øker i januar

NAV Sør-Trøndelag har sendt ut pressemelding om at ledigheten øker i januar.

Over 5000 sørtrøndere er helt uten jobb ved starten av 2016. Ledigheten er på 3,1 prosent, noe som er godt under snittet for landet. Det er innenfor industrien ledighetsøkningen er størst.

Bruttoledigheten i fylket, det vil si summen av helt ledige og tiltaksdeltakere er på 3,5 prosent. I januar er 738 personer i et arbeidsrettet tiltak, en økning på 115 personer fra samme periode i fjor.

Ledigheten stiger normalt ved starten på året, for så å synke noe ut over våren. I våre prognoser for 2016 anslår vi at ledigheten i år vil ligge på et høyere nivå enn i fjor, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Justert for sesongsvingninger er ledigheten på 2,7 prosent, noe den har vært de siste seks månedene.

Ledigheten øker mest innenfor industriarbeid samt ingeniør- og ikt-fag. Dermed fortsetter utviklingen vi har sett i høst. Innenfor bygg og anlegg går ledigheten ned. – I januar ser vi at industriarbeid har den største økningen i ledighet. Økningen er særlig stor innen næringsmiddelarbeid og oljeindustri. Selv om ledigheten fortsetter å øke innen ingeniør- og ikt-fag er den ikke like kraftig som den var i fjor, sier Wigum.

Flere ledige stillinger

I januar er det lyst ut nesten 1 500 stillinger. Det er en økning på 11 prosent sammenlignet med fjoråret. Økningen er størst innenfor bygg og anlegg og industriarbeid. Vi ser også en økning i stillingstilgangen innenfor ingeniør- og ikt-fag.

Til tross for nedgangen i januar, har Malvik kommune en nedgang på 22 arbeidsledige fra i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 10%. Dette utgjør 2,9% av arbeidsstyrken i kommunen og det er nå registeret 209 helt arbeidsledige i Malvik kommune.